Aikido

Trochę Historii – Aikido należy do grupy pięciu tradycyjnych sztuk walki (judo, kendo, kyudo, karatedo , aikido) uprawianych w Japonii na masową skalę. Jest to współczesny system ćwiczeń oparty na starych szkołach walki wręcz, miecza i włóczni, który opracował mistrz Morihei UESHIBA (1883-1969).W 1942 roku system Ueshiby otrzymał nazwę aikido. Techniczną bazę dla Aikido stanowi Daito-Ryu jujutsu, a ściślej mówiąc wyspecjalizowane techniki tego systemu, noszące ogólną nazwę Aiki-Jutsu, które studiował twórca przez dwadzieścia lat.
Morihei pod wpływem religii Omoto-Kyo, która podkreśla szacunek dla wszelkiego życia, przekształcił brutalne i destrukcyjne techniki jujitsu w formy kładące główny nacisk na kontrole i współczucie dla agresora. W konsekwencji adept Aikido jest w stanie obronić się przed wieloma napastnikami nie wyrządzając im krzywdy.
Oprócz uników i zejść z linii ataku aikido dysponuje wieloma technikami dźwigni i rzutów, poprzez które aikidoka może zwielokrotnić siłę z jaką przeciwnik  zostaje powalony.
Trening Aikido Współcześnie – Trenując mamy możliwość kształtowania siebie, fizycznie i osobowościowo. Aikido jest jedną z najbardziej wymagających sztuk walki. Co nie oznacza że każdy musi trenować na poziomie wyczynowym, aikido to praca i droga do perfekcji, którą każdy podąża we własnym tempie. Trenujemy tutaj ciało od strony jego mobilności, gibkości czy wytrzymałości, na bazie tradycyjnych dźwigni czy rzutów, które jednocześnie pozwalają opanować techniki obrony, także przed nożem czy pałką. Trening obejmuje również podstawy techniki walki mieczem oraz kijem. Nasze zajęcia Aikido są prowadzone według stylu Shihan Endo Seishiro (8 Dan Aikido Aikikai), pod którego opieką metodyczną się znajdujemy.

 

Gyakute-Do Aiki-Jujutsu

Trochę Historii:

Szkoła Gyakute-Do Aiki-Jujutsu wywodzi się z systemu Daito-ryu, który był pierwszą szkołą powszechnie propagującą styl Aiki-Jutsu. Szkoła Gyakute-Do została założona przez Tadashi Tanaka Chushudo -Soushi(pierwszego głównego mistrza stylu). Duży wpływ na rozwój tej szkoły miał również styl Hakko-ryu, pod wpływem którego Tanaka-Soushi założył nową szkołę, koncentrując się na technikach nadgarstkowych. Wówczas nosiła ona nazwę Goshin Bugei GyakuteDo i skupiała się na technikach dźwigni i rzutów z wykorzystaniem siły i sprytu wykonujących techniki.

 Przez pewien czas po śmierci Tanaka-Soushi, w 1993 roku, szkoła Gyakute-Do nie miała osoby która mogłaby stanąć na czele organizacji. Okazało się że, spadkobierca szkoły od kilku lat mieszka w Holandii, nauczając sztuki Gyakute-Do. W 2013 roku następnym Soushi(najwyższym mistrzem szkoły) został Makoto Kurabe.

Mieszkając w Holandii od 1989 roku, drugi Soushi zaczął studia nad wyspecjalizowaną formą miękkich technik zwaną Aiki-Jutsu, dzięki której adept może przy minimalnym nakładzie siły powalić znacznie silniejszego przeciwnika.

Wiele szkół sztuk walki posiada pojedyncze techniki Aiki-jutsu, w swoim arsenale, jest natomiast mało szkół które nauczają całościowego systemu Aiki. Przykładami są m.in. nauczyciele Aikido tj. Endo Seishiro,Christian Tissier, Mitsugi Saotome, Hiroshi Ikeda, czy nauczyciele Aiki-Jujutsu tj. Seigo Okamoto.

Pod wpływem usystematyzowanej metodyki nauczania technik Aiki, szkoła zmieniła swoje przeznaczenie i od tej pory przyjęłą nazwę  Aiki-Jujutsu Gyakute-Do, a Drugi Soushi (w 2013 roku)rozpoczął propagowanie szkoły, najpierw w Europie, a następnie na całym świecie. Obecnie Aiki-Jujutsu w szkole Gyakute-Do możemy trenować w Japonii, Holandi, Polsce, Belgii i Stanach Zjednoczonych.

Obecnie:

Współcześnie treningi w szkole GyakuteDo są podzielone na trzy etapy.

Ju-jutsu – podczas którego wzmacniamy ciało i uczymy się arsenału technik obronnych. Techniki bazują na dźwigniach nadgarstkowych, łokciowych czy barkowych. Adept uczy się również szerokiego wachlarza obaleń, trzymań i  rzutów.

Aiki-jujutsu – Jest to trening podczas którego adept uczy się wykorzystania siły w taki sposób, by mógł wyswobodzić się z dowolnego ataku, jednocześnie doprowadzając do założenia techniki obronnej lub wykorzystania rzutu. Do nauki wykorzystuje się różnego rodzaju uchwyty i ataki wykonywane przez partnera treningowego.

Aiki-Jutsu – Trening Aiki-jutsu jest najbardziej wyrafinowaną formą praktyki adepta sztuk walki i często przypomina ćwiczenie rodem z filmu „karate Kid”. Prowadzi natomiast do wykorzystania techniki w taki sposób, by bez żadnego wysiłku powalić przeciwnika, który nagle traci kontrolę nad sytuacją. Techniki Aiki nie wymagają siły, a dobrze wyszkolony adept jest w stanie poradzić sobie nawet z kilkukrotnie silniejszym przeciwnikiem.

Dodatkowo adepci nabywają umiejętności rozluźnienia ciała i wyciszenia organizmu.

W naszej szkole występuje 6 kategorii technik tj. Uwolnienia (nuki), Rzuty (nage), Dźwignie kontrolujące (Fudo), Aresztowania (renko), Uderzenia i kopnięcia (Daken-Ho) oraz miękkie rzuty i obalenia(Aiki-Jutsu).

W metodyce wszystkie etapy treningu stosuje się wymiennie, używając technik z każdej z 6 kategorii.